EKRE 2023. aasta kongress

AART, MERRY

Riigikogu liige

Riigikogu Maaelukomisjoni aseesimees

EKRE volikogu esimees 2014/2015, juhatuse liige alates 2015. aastast.  

Võru-, Valga-, Põlvamaa ringkonna juhatuse aseesimees.  

Erakonda kuulun alates 2003.aastast.

EKRE maaelutoimkonna liikmena olen üks heast meeskonnast, kes on välja töötanud  „Seisukohad maaelu arendamiseks“ - need on kirja pandud voldikusse ja osa neist võeti arvesse ka koalitsiooniläbirääkimistel. 

Riigikogu liikmena tahan aidata kaasa tegevustele, mis on suunatud põllumajanduse ja maaelu jätkusuutlikule arendamisele.

Erakonnas tahan aidata kaasa tegevustele, mis on suunatud erakonna eesmärgi saavutamisele. Eriti südamelähedane on regionaalareng ja põllumajanduse hea käekäik.

Juhindun põhimõttest, et poliitilised otsused, millel on pikaajaline mõju ühiskonna arengus, tuleb teha  arvestades nii sotsiaal-majanduslikke kui ka loodust säästvaid aspekte.

Kandidaat AART, MERRY