EKRE 2024. aasta kongress

FROSCH, ANTS

Ants Frosch on sündinud 20.augustil 1959 aastal Põlvas. Lõpetanud 1977 Valga Gümnaasiumi ja 1986 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna cum laude.

Kuni Eesti Vabariigi teenistusse asumiseni töötas advokaadina Tartus. 1991 – 2019 oli kõrgem riigiametnik. Rajas Eesti välisluure ja oli selle esimene peadirektor. Seejärel 20 aastat diplomaatilisel tööl.

EKRE ridades valiti isikumandaadiga 2021 aastal Otepää vallavolikokku. Volikogu EKRE fraktsiooni esimees. Riigikogu ja EKRE fraktsiooni liige alates 2023. Põhiseaduskomisjoni ja Julgeolekuasutuste kontrollkomisjoni liige.

Kodu on Otepää aedlinnas. Abielus. Peres kasvavad kaksikud tütred.

 

TEEME EKRE SUUREKS!

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on vaimult suur erakond ja ainus suur rahvuskonservatiivne erakond. Meie erakonna juhtkonna ja kõigi meie aktiivsete liikmete senine töö on olnud tänuväärne. EKRE on end Eesti poliitmaastikul kehtestanud. Erinevalt paljudest teistest erakondadest ei ole me lasknud oma peamistel eesmärkidel lahustuda. EKRE seisab vankumatult eesti rahvuse, rahvuslike aadete, normaalsuse, tõeliste perekonnaväärtuste ja Eesti rahvusriikluse püsimise eest ja liberaal-globalistliku surve vastu. Me oleme tulnud selleks, et jääda, ning jääda mitte ainult erakonnana, vaid rahvuskonservatiivse aatesuuna peamise esindajana.

Me kanname vastutust kogu Eesti rahvuskonservatiivse aatesuuna eest, ning tegelikult ka kõigi eestlaste ja lojaalsete eestimaalaste ees. Meil ei ole vaja muuta oma eesmärke, pealegi ei tegutse ükski teine erakond ausameelselt nende eesmärkide nimel. Et EKRE jõuaks oma eesmärkidele, tuleb muuta taktikat.

Meie, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed, ei ole kellegi vastu, vaid erakonna suureks tegemise poolt. Seoses sellega leiame järgmist:

* EKRE juhtimine ja otsustamine peab muutuma laiapõhjalisemaks, õigemini põhikirjapäraseks. Tuleb taastada juhatuse põhikirjalised õigused ja kohustused ning sisulised arutelud ja diskussioon, mille käigus võetakse vastu ühised otsused. Põhikirja kohaselt juhib ja esindab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna igapäevategevust juhatus. Leiame, et juhatus peaks koos käima vähemalt kaks korda kuus ning otsustama sisulisi poliitilisi küsimusi. Aseesimehed vajavad konkreetset vastutusvaldkonda ning erakond ei saa läbi ilma peasekretäri/ringkondade koordinaatorit(te)a. Erakonna ringkonnad vajavad suuremat autonoomiat, toimkonnad vajavad taaskäivitamist ning noortetöö senisest suuremat tähelepanu. 

* Meie erakonna poliitika vajab tõenduspõhist strateegilist planeerimist ning taktika kavandamist. Vajame kriitilist eneseanalüüsi ja sellest tõukuvat arengukava, kus tuleb keskenduda rahvuskonservatiivse aatesuuna jaoks olulistele teemadele. Käivitada tuleb regulaarsed strateegiapäevad või ajurünnakud. Vajame meediaplaani, finantsplaani ja annetuste kogumise strateegiat. EKRE tegevus kohalikes omavalitsustes vajab eraldi koordineerimist.

* Vajame poliitilise stiili muutust, seejuures vabanemata meile iseloomulikust otseütlemisest ja tegemata mööndusi poliitilisele sisule. Samas ei pea me andma meie vastastele võimalust end rünnata teisastel põhjustel. Uuringute kohaselt võidaksime vähemagressiivse suhtlusstiili korral vähemalt 2-3 reitingupunkti. Ka meie toetajad ootavad meilt vaoshoitumat väärikat tooni. Meil pole vajadust rünnata kõiki ametnikke, kohtunikke ja ajakirjanikke; küll aga tuleb seda teha siis, kui on põhjust. Alati ei ole vaja võtta seisukohti küsimustes, mis ei puutu meie aatesuunda, ent mis võib meie toetajaid lõhestada.

Vaid nii ja ainult üheskoos teeme EKRE suureks, tagades oma eesmärkide elluviimise.

Kandidaat FROSCH, ANTS