HARJU, HEINO

Kandidaadi HARJU, HEINO pilt

-Haridus - kõrgem, reaalainetes. Tartu Ülikool, keemia,
-Kaitseliidu liige alates 1991 aastast
-Töötav pensionär. Töötan soojusenergeetikas. (Fortumis),
-Olen ka ettevõtja - FIE. Oma raamatupidamist teen ise,
-Kuulun Tartu linna  keskkonnakomisjoni

Olen olnud neli aastat korteriühistu revisjonikomisjonis, k.a. esimees; olen olnud Kaitseliidu Tartu maleva revisjonikomisjonis ning praegu tegutsen Kaitseliidu Tamme malevkonna revisjonikomisjonis. 

-Kuulusin Tartu Kodanike Komitee juhtgruppi ning osalesin ka ise aktiivselt Kodanike Komiteede isikutunnistuste väljaandmisel,
-Kui Vene tankid Tallinnas käisid, olin koos Kaitseliidu Tamme maleva grupiga (siis oli Tamme malev iseseisev) Tallinnas, valmis oma kohust täitma, 
-Kuulusin Uno Ruusi juhitava grupi "juhatusse", kus me otsustasime muuta rahvaalgatuse tähtajatuks. (Põhiseaduses oli rahvaalgatuse õigus kirjas tähtajalisena ning me soovisime seda seadust kasutades muuta rahvaalgatus tähtajatuks. Selleteemalise rahvaalgatuse korraldamiseks aga tuli teatud kogus allkirju koguda. Kõik tollased parteid olid selle vastu. Oma jõududega aga me kahjuks vajalikku kogust allkirju õigeks ajaks kokku ei saanud).

Asjad paistsid üldiselt sujuvat, mistõttu tõmbusin aktiivsest poliitikast tagasi. (Tegutsesin Eesti riigi heaks, mitte poliitilisi ambitsioone silmas pidades). Aga nüüd, nähes, et "kasvuraskused on läinud üle kängumisraskusteks", otsustasin jälle õla alla panna.