EKRE 2021. aasta kongress

HELMELAID, VALDO

Tervist hea aatekaaslane!

Kasutan võimalust ennast põgusalt tuvustada. Minu haridustaust on üsna ebaortodoksne - sinna mahuvad nii energeetika, sisejulgeolek kui ka rahvusvahelised suhted. Märksõnadeks Vana-Võidu Tehnikum, Sisekaitseakadeemia ja Eesti Diplomaatide Kool.

Ametialaselt sai määravaks neist viimane, millest johtuvalt veetsin 16 aastat Välisministeeriumi teenistuses, sealhulgas pikemaajalistel lähetustel poliitikadiplomaadina Moskvas ning konsulina Kopenhaagenis ja Pekingis. Välissuhtlus oli minu töö sisuks ka järgenud 4 aastal Päästeameti teenistuses. Ning ameti ja poliitika sümbioos viis mind 2020 aasta lõpus Siseministeeriumisse minister Alar Lanemani nõunikuks. Riigiametis olen ka hetkel, valdkonnaks seekord lennundus.

Olen ka üks häältest, keda kuulete Kesk-Eesti Tre Raadio saates "Rahvakabinet" riigi ja kohaliku elu arenguid kommenteerimas.

Erakondlikus liinis olen Järva valla osakonna liige, selle aseesimees ning 2021 juunist ka Järva- ja Viljandimaa ringkonna aseesimees.

Eraelulistest faktidest saan mainida, et olen paljulapseline isa ja traditsioonilises kooselus. Aega jagan Tallinna ja Järvamaa vahel. Hetkel lisaks veel Tartu Ülikooli magistriõppe tudeng. Kaitseliidu Toompe malevkonna liige. Valdan inglise, soome ja vene keelt, kokkupuude on olnud ka taani ja mandariini keelega.

Ja mõned huvitavad seigad leiab minu senise tegevuse kohta ka veebiotsingu vahendusel 8]

Erakonnaga liitusin, kuna tendentsid mida 20 aasta riigiteenistuse vältel väga lähedalt nii kodu- kui välismaal kogesin tõstatasid üha rohkem küsimärke "Miks me riigina nii käitume?". Eriti valdkonnas, millega tihedaimalt seotud olin - välismaalastepoliitika ja migratsioon. Et EKRE oli ainuke erakond, kes rääkis  teemast ning ohtudest ilustamata, siis oli aeg oma passiivne hääletuseelistus ja petitsioonide allkirjastamine liikmelisuseks vormistada, kuna sõna otseses mõttes kaotada polnud ka enam midagi..

Liitusin ka selleks, et tegeleda aktiivselt poliitikaga, sest nagu kõnekäänd ütleb "Kui sa ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga". Usun, et mul on mille põhjalt panustada eestlusele ja konservatiivsele maailmavaatele põhinevasse valitsemisse. 

Erakonna ees seisvatest ülesannetest olulisimaks pean meie valmisolekut valitseda, kui oleme selleks mandaadi saanud. Seda nii kohaliku omavalitsuse kui riigi tasandil. Meie hulgas on inimesi igalt elualalt, nii administratiivset kui intellektuaalset kapitali. Peame jõudma olukorrani, kus meil on tõepoolest igale ametikohale pakkuda välja oma meeskond ja opositsioonis olles "varivalitsus". Need inimesed on olemas, aga selle tööga tuleb tegeleda süsteemselt ja järjepidevalt.

Tänan lugemast ja kohtume kongressil! Eesti eest!

 

 

 

 

Kandidaat HELMELAID, VALDO