EKRE 2022. aasta kongress

JAESKI, MATI

Toetan EKRE põhimõtteid ja lähtun erakonna motost "Rahvas eelkõige!" Olen põhimõttekindel ja varustatud nn kindla moraalse kompassiga. Minu tugevamateks külgedeks on ilmselt riigikaitse ja sotsiaalvaldkond (tulenevalt eelnevast teenistusest). Aga kindlasti olen võimeline ka muudes kohtades sõna sekka ütlema. Ning kui ma olen kuhugile kandideerinud, siis valituks osutudes ei ole ma kunagi olnud tavaline "vajalik nupule vajutaja/hääleteja". Löön aktiivselt igas valitud tegevuses kaasa. Minu iseloomustamiseks ehk paar näidet käesoleva aasta märtsikuust, mille on välja öelnud mitte EKRE valijad:

"Teravaid tähelepanekuid ja värsket pilku aga hoia palun ka edasi, sest Su suhtumine ja vaade vallavalitsuse liikme töösse on õige."

"Aga oled tark mees ja suda on sul oige koha peal". "Ole tubli ja seisa oigete asjade eest.".

ENDAST:

Sündinud 20.08.1970 Viljandis. Lahutatud, kaks last ja üks lapselaps.

09.02.1992 kuni 31.10.2005 teenistus piirivalves, kus teenisin erinevatel ametikohtadel Piirivalvekoolis, Kagu- ja Põhja Piirivalvepiirkondades. Piirivalvekoolis (mille lõpetasin ise kiitusega) jäi viimaseks teenistuskohaks õppekompanii ülemaks olemine. Kagus olin personaliohvitser ja kordoni ülem. Põhja piirkonnas olin personaliohvitser ja viimaseks teenistuskohaks piirivalves jäi Harju Piirivalverajooni ülema asetäitja koht.

Edasi läksin üle Kaitseväkke, kus teenisin 01.11.2005 kuni 17.08.2012. Alguses Logistikakeskuses laskealade sektsiooni ülemana, hiljem Põhja Kaitseringkonnas personalijaoskonna ülemana ja lõpetasin Maaväe Staabis väljaõppeosakonnas. 2012 arvati mind tervislikel põhjustel erru.

Seejärel elasin mõnda aega Lõuna-Saksamaal ja Vahemere ääres Lõuna-Prantsusmaal. Tänasel päeval on põhitöökohaks logistiku amet AS G4S Eesti palgal olles.

Sõjaväeline auaste kapten. EKRE liige alates 2018. Järva- ja Viljandimaa ringkonna Põhja-Sakala osakonna aseesimees.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse liige.

Põhja-Sakala vallalehe „Leole“ kolleegiumi liige

Kaitseliidu Tallinna Maleva Meredivisjoni toetajaliige

Kaitseliidu Männiku Laskurklubi liige

Eesti Laskurliidu spordirajatiste komisjoni liige

ISSF (Rahvusvahelise Laskespordi Föderatsiooni) B-kategooria kohtunik.

Eesti Laskurliidu A-kategooria kohtunik.

Eesti Laskurliidu instruktor

I klassi laskur

2 pronksmedalit Eesti meistrivõistlustelt, palju (k.a. meistri)medaleid erinevalt siseriiklikelt võistlustelt.

Kandidaat JAESKI, MATI