EKRE 2024. aasta kongress

JÄRVIK, MART

Sündinud 21.02.1956 Järvamaal, Käru vallas
Abielus, kaks täiskasvanud last, neli lapselast
 
Haridustee:
Tartu Ülikool, loodusteaduse magister
Tartu Ülikooli Türi Kolledž, keskkonnateadus
Tihemetsa Sovhoostehnikum, põllumajanduse mehhaniseerimine
Vändra Keskkool
Võidula Algkool

Minu olulisemad ametid viimasel aastakümnel:

2021  alates Türi vallavalitsus, vallavalitsuse liige, majandusvaldkonna juht

2020 – 2021 Pärnu linnavalitsus, abilinnapea

2019 – 2019 Maaeluminister

2018 – 2019 FIE Energia-ja ressursikasutuse audiitor

2009 – 2014 Eesti Linnade Liit, juhatuse aseesimees

2009 – 2014 Raplamaa Omavalitsuste Liidu esimees

2002 - 2018 Järvakandi vallavanem

Kuulun EKRE ridadesse alates 2014 aastast. Olen olnud mitmel järjestikusel perioodil EKRE volikogu liige ja Harju- Raplamaa ringkonna juhatuse liige, EKRE keskjuhatuse liige. 

Osalen aktiivselt Maaelu toimkonna ja Energeetika- ja keskkonnatoimkonna töös.

Eesti Vabadussõjast osavõtnu pojana hoian üleval isatalu, mis on saadud tänutäheks vabadussõjas osalemise eest. Mulle teeb muret, et pikalt võimul olnud liberaalsetel valitsustel  on puudunud igasugune regionaalpoliitika. Nii on sattunud hävingu teele tuhanded Eestimaa talud ning talukultuur ja maha on müüdud meie isade maa. Regionaalpoliitika puudumisest on saanud ühtlasi meie julgeoleku probleem. Läbi inimtühja maa on Putinil lihtne jõuda mõne tunniga Narvast Tallinna.

Olen Kaitseliidu liige, 2010 aastal autasustati mind Kaitseliidu Eriklassi Teenetemedaliga. 

Seisan Tartu Rahulepingu järgsete piiridega Eesti eest, seisan Eesti maaelu hea käekäigu eest! 

Olen veendunud, et EKRE haarab peagi peaministri partei positsiooni ning varsti saab Eesti rahvas otsevalimistel valida (ilma e-hääletuseta) enesele Presidendi! Koos tugeva EKRE perega me suudame seda! Kordame Viktor Orbani ja Fidesz-i poolt Ungaris tehtut, hoiame oma rahvust ja rahvast ning tõstame Eesti maaelu taas auväärsele kohale!

Kandidaat JÄRVIK, MART