EKRE 2024. aasta kongress

JUDIN, RONALD

Olen teist aastat Sinise Äratuse juhatuse liige, EKRE Tartu ringkonna juhatuse liige (esimehe asetäitja) ja Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse liige. Samuti võtan sõna Tartu linnavolikogu hariduskomisjonis. Kaitsesin reedel Tartu Ülikoolis informaatika erialal lõputöö ja omandasin bakalaureusekraadi tehnikateadustes cum laude. Paralleelselt ülikooliga omandasin 2022. aastal Järvamaa Kutsehariduskeskuses taimekasvataja 4. taseme kutse ja juhin nüüd pere põllumajandusettevõtet. Veel enne seda lõpetasin 2021. aastal Miina Härma Gümnaasiumi kuldmedaliga.

Erakonna tõhusaks toimimiseks on vaja, et saaksime üksteisega takistusteta suhelda ja et meie sõnumid jõuaks rahvale kohale. Sellest lähtuvalt kandideerin erakonna juhatusse eesmärgiga parandada erakonnasisest infovahetust ja meie digitaalset kuvandit. Minu hallata on juba Sinise Äratuse ja Tartu ringkonna kodulehed. Lisaks tahan viia meililisti piisavalt heale tasemele, et ringkondade kirjad jõuaksid kohale igaühele, mitte ainult aktiivile, sest see kasvatab aktiivi veelgi. Samuti muudan erakonna kodulehe mobiilisõbralikuks.

Kandidaat JUDIN, RONALD