EKRE 2022. aasta kongress

KALJUS, RITA

VAIM ON VARDAS JA HÄRG VÄNTAB ...

 

Minu enesekujunemist on mõjutanud hariduse omandamine Tartu Meditsiinikoolis, Viljandi Kultuurikoolis, Tallinna Pedagoogilises Instituudis doktoriõppeni välja sotsiaalteaduste valdkonnas. Kindlasti ka järjepidev töö iseendaga ja töötamine erinevatel, vastutusrikastel ametikohtadel, alustades meditsiiniõena Tartu Maarjamõisa haigla operatsiooniblokis. Oman enam kui 20 aastat tippjuhtimise kogemust erinevates kultuuri-, haridus- ja omavalitsusasutustes.

Abielus olen olnud 49 aastat. Peres on kaks täisealist last ja kolm lapselast. 

Väljakutse enesele olen  leidnud meie erakonnas alates 2017.aastast.  Ühiskondlikel alustel toimetan erakonna edulooga  hetkel siis EKRE Segakoori vanema kohuseid täites ning kuulun ka EKRE Rahvastiku toimkonna kommunikatsiooni komisjoni.

Usun, et igas inimeses on olemas aususe, hoolivuse ja armastuse element. Teadmised ja oskused saavad väärtuslikeks vaid nende inimeste käsutuses, kes kannavad endas eelpool nimetatud väärtushoiakuid. 

Mõtted liiguvad sellele, kui viitan: vaadake, millise hariduse on saanud riigireeturid, korruptandid jne. Harituse tunnuseks on see, kui inimene rakendab omandatud teadmisi eetiliselt ja loovalt igas eluvaldkonnas.

Elame paraku saavutuskeskses ühiskonnas. Isegi laste koolitee algab katsetest - sooritus on peamine, olemine jäetakse tagaplaanile. Selline "muster" meie ühiskonnas on tavaline - on soorituskeskne ühiskond, milles "vaim on vardas ja härg väntab".

On tõsiselt meie aeg "häälestada südamekannel sajal keelel", mis eeldab igati  eeskuju ja teadlikku tegevust ühiskonnas. Seega meie erakonnal on oluline roll seda ühiskonda tervendada ja  seepärast soovin anda oma panuse  Teiega koos olles ning  kandideerida EKRE Aukohtusse.

Rita Kaljus.

Kandidaat KALJUS, RITA