EKRE 2021. aasta kongress

KALJUS, RITA

"HÄÄLESTAME  SÜDAMEKANDLE  SAJAL KEELEL"...

Minu enesekujunemist on mõjutanud hariduse omandamine Tartu Meditsiinikoolis, Viljandi Kultuurikoolis,

Tallinna Pedagoogilises Instituudis doktoriõppeni välja. Kindlasti ka järjepidev töö iseendaga ja töötamine erinevatel, vastutusrikastel ametikohtadel alustades meditsiiniõena Tartu Maarjamõisa haigla operatsiooniblokis. Järgnesid tippjuhi ametikohad erinevates kultuuri- ja haridusasutustes ning kohalikes omavalitsustes.

Meeldejäävaimaks sündmuseks minu tööalases elus on jäänud töö endises Nõmmküla kolhoosis ametiühingu esimehena. Meie kolhoos oli tähiseks kõikidele järgnevatele sovhooside-kolhooside lagunemistele. Meie mail tekkisid esimesed talud ja mul oli au likvideerida Eestimaal esimene ametiühing, mis olid alati olnud vaid juhtkonna ja parteiorganisatsiooni „ripatsiteks". Minu ajal jagas ametiühing autoostulubasid, mitte eelpool nimetatud struktuuride juhid! Vatukaaluks moodustas kolhoosi juhtkond esimese tööandjate ametiühingu Eestimaal?! Sellest sai sedavõrd ajalooline sündmus, mis vääriks ERM-i talletamist. Julgesin võidelda ja võitlesin edasi asjade eest nii nagu need siiski olema pidid.

Nõmmküla mail tekkis ka Eesti Talurahva Erakond, mis hilisematel aegadel muutis mitmeid kordi oma nime ja jõudis SDE-ni välja.  Lahkusin 2015 aastal erakonnast maakondliku aseesimehe kohal olles.

Tänases päevas olen väljakutse leidnud meie erakonnas ja ühiskondlikel alustel toimetamas erakonna edulooga nii Tapa osakonna aseesimehena, nüüdseks ka Lääne-Viru ringkonna juhatuses, Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalkomisjonis ja Sotsiaalkeskuse nõukogus. Tunnen siiralt head meelt, et olen  Teiega just siin ja praegu!

Tean ja usun, et igas inimeses on olemas hoolivuse ja armastuse element! Teadmised ja oskused saavad väärtuslikeks vaid haritud inimese käsutuses, seevastu harimatu võib omandatud teadmiste ja oskustega kahju teha vaid endale, kahjustades oma peret ja oma rahvast.

Mõtted liiguvad sellele, kui viitan: vaadake, millise hariduse on saanud riigireeturid, korruptandid jne. Harituse tunnuseks on see, kui inimene rakendab omandatud teadmisi eetiliselt ja loovalt igas eluvaldkonnas.

Elame paraku saavutuskeskses ühiskonnas. Isegi lapsukeste koolitee algab katsetest - sooritus on peamine, olemine jäetakse tagaplaanile. Selline "muster" meie ühiskonnas on tavaline - on soorituskeskne ühiskond, milles "vaim on vardas ja härg väntab".

On meie, ekrelaste aeg "häälestada südamekannel sajal keelel", mis eeldab meie eeskuju ja teadlikku tegevust ühiskonnas.

Meil on oluline roll seda ühiskonda tervendada! Ja seepärast soovin anda oma panuse üheskoos Teiega.

Kandidaat KALJUS, RITA