EKRE 2023. aasta kongress

KARINDI, IVO

Sündinud 1969. aastal Keilas, abielus, kolm poega ja pojapoeg. Praeguse Läänemaa elanikuna võitlen Nõva Kooli ning üldse väikekoolide püsimajäämise eest.

Revisjonikomisjoni olemasolu eesmärk on kindlustada erakonna mainet, kinnitades selle rahaasjade ajamist läbipaistvalt, seadustega kooskõlas ning usaldusväärselt. Selle nimel on vajalik, et revisjonikomisjoni liikmed ise omaksid kogemust ning reputatsiooni, et nendepoolne erakonna usaldusväärsuse kinnitus oleks usaldusväärne.

Olen töötanud kogu oma karjääri vältel panganduse-, kindlustuse- ning fondijuhtimise valdkondades mitmetes erinevates rollides. AS-is SEB juthisin mitmete valdkondadega seotud riske ning juhtisin erinevaid üle-pangalisi projekte. AS-is Danske Capital mõõdistasin ning juhtisin nii pensionifondide- kui ka tavapäraste investeerimisfondidega seonduvaid riske. AS-is Danske Bank Eesti Filiaal harutasin lahti selle rahapesuga seonduvat pundart ning töötasin välja kontrollsüsteeme kogu Danske Bank A/S grupi jaoks taoliste juhtumite vältimiseks tulevikus.

Samuti olen töötanud energiatootja riskide- ning investeerimisfondide juhtimise, aga samuti ka varakindlustusega seonduvate teemadega USA-s.  USA-st pärinevad ka minu ülikoolidiplom 1990ndate lõpust ning mitmed vastavuskontrolli-,  riskijuhtimise- ning varakindlustuse kahjuhindamisega seonduvad litsentsid, Ühendkuningriigist aga diplom Rahvusvahelise Rahapesu- ja Terrorismi Rahastuse vastu võitlemise alal.

Olen EKRE liige 2017. aastast. Usun, et minu kogemustepagasi lisamine EKRE revisjonikomisjoni töösse võiks olla heaks toeks EKRE kui terviku maine kõrgel hoidmise nimel.

Linkedin

 

Kandidaat KARINDI, IVO