EKRE 2024. aasta kongress

KIVEST, MERLE

Olen Merle Kivest ja soovin kandideerida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu liikmeks.

Olen EKRE liige alates 2017. a ning Tartu ringkonna aseesimees. Oleme Tartus ühise meeskonnana viinud ringkonda jõudsalt edasi ning soovin, et kogu erakond võiks tegutsedes tunda sellist meeskonnavaimu.

Kuulun Tartu Linnavolikokku, kus olen meie fraktsiooni aseesimees ja sotsiaalkomisjoni aseesimees. Minu tugevuseks on omavalitsustasandi tundmine, hoolekande korraldamise ja juhtimiskogemus. Oman sotsiaaltöö magistriharidust ning 20-aastast töökogemust Tartu Linnavalitsuses hoolekandes, sellest 13 aastat sotsiaaltööteenistuse juhatajana.

Oma kogemusest näen, et projektipõhine hoolekande arendamine ei ole lahendanud meie olulisemaid sotsiaalprobleeme ning sotsiaalteenuste kättesaadavus Eesti erinevais paigus erineb endiselt seinast seina. Leian, et vaesuse leevendamine ei peaks olema sotsiaalhoolekande teema, vaid meie inimestele peaks olema tagatud äraelamine piisavate sissetulekutega nii tööle asumisel miinimumpalgaga kui töövõimetuse tuvastamisel. Madalad maksud ja taskukohased hinnad peaksid olema riigi eesmärk elanike toimetuleku parandamisel ja turvatunde tagamisel. Pean väga oluliseks, et väärtustaksime lapsi ja traditsioonilist perekonda, et tagada Eesti kestmajäämine. Samuti ei tohi kohalike elanike olukord jätkuvalt halveneda ning peame ühiselt seisma meie inimeste toimetuleku eest.

Olen abielus, peres on 2 poega.

Soovin anda oma panuse, et erakond jätkuvalt areneks ning meie tugevuseks oleks tark ja kollektiivne juhtimine ning läbimõeldud ja läbipaistev tegevus. Koos suudame rohkem ja paremini!

Kandidaat KIVEST, MERLE