EKRE 2023. aasta kongress

KIVEST, MERLE

Olen Merle Kivest ja soovin kandideerida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu liikmeks.

Olen EKRE liige alates 2017. a ning praegu Tartu ringkonna aseesimees. Oleme Tartus ühise meeskonnana viinud ringkonda jõudsalt edasi ning soovin, et kogu erakond võiks tegutsedes tunda sellist meeskonnavaimu.

Kuulun Tartu Linnavolikokku, kus olen meie fraktsiooni aseesimees ja sotsiaalkomisjoni aseesimees. Minu tugevuseks on omavalitsustasandi tundmine, hoolekande korraldamise ja juhtimiskogemus. Oman sotsiaaltöö magistriharidust ning 20-aastast töökogemust Tartu Linnavalitsuses hoolekandes, sellest 13 aastat sotsiaaltööteenistuse juhatajana. Mul on olnud võimalus olla taasiseseisvunud Eesti Vabariigi algusaegadest sotsiaalhoolekandes tegev, tänaseks juba 29 aastat. Oma kogemusest näen, et projektipõhine hoolekande arengu suunamine Euroopa Liidu poolt ei ole lahendanud meie olulisemaid sotsiaalprobleeme ning sotsiaalteenuste kättesaadavus Eesti erinevais paigus erineb endiselt seinast seina. Leian, et vaesuse leevendamine ei peaks olema sotsiaalhoolekande teema, vaid meie inimestele peaks olema tagatud äraelamine piisavate sissetulekutega nii tööle asumisel miinimumpalgaga kui töövõimetuse tuvastamisel. Madalad maksud ja taskukohased hinnad peaksid olema riigi eesmärk elanike toimetuleku parandamisel ja turvatunde tagamisel. Pean väga oluliseks, et väärtustaksime lapsi ja traditsioonilist perekonda ning kohalike elanike olukord ei tohi jätkuvalt halveneda.

Olen abielus, peres on 2 poega.

Soovin anda oma panuse, et erakond jätkuvalt areneks ning meie tugevuseks oleks tark juhtimine ja läbimõeldud tegevus.

Kandidaat KIVEST, MERLE