EKRE 2021. aasta kongress

KIVEST, MERLE

Olen EKRE liige alates 2017. a, kandideerinud KOV valimistel Tartus, 2018. a osalenud EKRE Tartu valla osakonna asutamisel ja Tartu- ja Jõgevamaa ringkonna juhatuse töös. 2020. a liitusin Tartu ringkonnaga, kus oleme ühise meeskonnana viinud ringkonda jõudsalt edasi.

Minu tugevuseks on omavalitsustasandi tundmine, hoolekande korraldamise ja juhtimiskogemus. Olen ratsionaalne, orienteeritud lahenduste leidmisele ja meeskonnatööle.  Oman sotsiaaltöö magistriharidust ning 20-aastast töökogemust Tartu Linnavalitsuses hoolekandes, sellest 13 aastat sotsiaaltööteenistuse juhatajana.

Hoolekandespetsialistina soovin suurendada meie võimekust erakonna poliitika elluviimisel kohalikul tasandil, kuna hoolekande korraldamise kohustus on üks mahukamaid omavalitsuse ülesannetest. Pean väga oluliseks, et väärtustaksime lapsi ja perekonda ning kohalike elanike olukord ei tohi jätkuvalt halveneda.

Olen abielus, peres 2 poega.

Soovin anda oma panuse, et erakond jätkuvalt areneks ning meie tugevuseks oleks tark juhtimine ja läbimõeldud tegevus.

Kandidaat KIVEST, MERLE