EKRE 2024. aasta kongress

KULLERKUPP, HELLE

Olles 10 aastat üles ehitanud Pärnumaa ringkonda, olen aru saanud, et see töö ei saa kunagi valmis ning uued juurdetulevad liikmed ja eesmärgid seavad lati järjest kõrgemale. Selleks, et saavutada eesmärke, on alati vaja omada kiiret ja objektiivset informatsiooni. On vaja koostöövalmidust meestkonna poolt ning olla plaanide ja otsute tegemise juures juhtkonna sees. Kui ringkonna juht jääb on sadade aktiivsete liikmetega üksi tegutsema ega pole erakonna suurtesse protsessidesse kaastud, siis pole vaja kaua oodata, et meeskonna ning juhi ind raugeb ja inimesed hakkavad end tundma kõrvale jäetuna.

10aastat tagasi alustasime ise algajatena, entusiastlikult,  päris väikeste asjadega ja enamasti ise kulusid kandes. Nüüd on erakond tugev, liikmete arv on erakondadest kõige enam kasvanud ja püsivalt oleme suutnud konservatiivseid valijaid erkonna toetuse juures hoida. Järjest enam soovivad uued juurdetulevad liikmed olla aktiivsed ja kaasatud, nad vajavad uusi ideid, võimalusi  ja väljundeid. Täna peab kõik toimuma kiiresti ja uusi võimalusi pakkudes, sest aeg ja inimesed ei oota.

Kus on  inimesed, seal on ka teisitimõtlemist ja inimsuhetes võivad tekkida lahkarvamused. Kõiki neid lahendada diplomaatiliselt ja õiglaselt, on juhtidele suur väljakutse ning vastutus. Oma liikmeid peab hoidma ja see kehtib lihtliikmete poolt juhtide suhtes ning vastupidi. Iga liiget puudutavad  otsused tuleb läbi arutada rohujuure tasandilt kuni Aukohtuni. Inimestega tuleb rääkida. Infosulus ja kõrvalejäetud inimesed võivadki olla ettearvamatud, iseeneselegi ootamatult käituda.

Pean oluliseks erakonna juhtimist ka alt ülesse: osakonnast ringkonna juhatusse ja ringkonna juhatusest keskjuhatusse. Selliseks juhtimismudeliks oleme  Pärnumaal saavutanud selle, et kõik osakondade juhid on valitud ringkonna juhatusse. Ideaalis näeksin, et enamus ringkondade juhte, oleksid keskjuhatuse liikmed.

Selleks, et minu panus oleks erakonnas maksimaalne ning järjepidev, et ma saaksin erakonnale oma meeskonnaga võimalikult palju toetust pakkuda,  palun usaldada minu senist kogemust ringkonna juhina ja keskjuhatuse liikmena ning valida mind erakonna keskjuhatusse.

Kandidaat KULLERKUPP, HELLE