EKRE 2022. aasta kongress

KULLERKUPP, HELLE

Olles 9 aastat üles ehitanud Pärnumaa ringkonda, olen aru saanud, et see töö ei saa kunagi valmis ning uued juurdetulevad liikmed ja eesmärgid seavad lati järjest kõrgemale. Selleks, et saavutada eesmärke, on alati vaja omada kiiret ja objektiivset informatsiooni. On vaja koostöövalmidust meestkonna poolt ning olla plaanide ja otsute tegemise juures juhtkonna sees. Kui ringkonna juht jääb on sadade aktiivsete liikmetega üksi tegutsema ega pole erakonna suurtesse protsessidesse kaastud, siis pole vaja kaua oodata, et meeskonna ning juhi ind raugeb ja inimesed hakkavad end tundma omapead jäetuna. Võin julgelt öelda, et kogu erakond on samm sammu haaval astunud keerdtrepist ainult üles, muutudes järjest ambitsioonikamaks ja igas mõttes tugevamaks. See on kogu erakonna liikmete aastatepikkune töö. 9 aastat tagasi alustasime ise algajatena, entusiastlikult,  päris väikeste asjadega ja enamasti ise kulusid kandes. Nüüd on erakond tugev, liikmete arv on erakondadest kõige enam kasvanud ja püsivalt oleme suutnud konservatiivseid valijaid erkonna toetuse juures hoida. Järjest enam soovivad uued juurdetulevad liikmed olla aktiivsed ja kaasatud, nad vajavad uusi ideid, võimalusi  ja väljundeid. Täna peab kõik toimuma kiiresti otsustades ja uusi võimalusi pakkudes, sest aeg ja inimesed ei oota. Kus on  inimesed, seal on ka teisitimõtlemist ja inimsuhetes võivad tekkida lahkarvamused. Kõiki neid lahendada diplomaatiliselt ja õiglaselt on juhtidele suur väljakutse ning vastutus. Selleks, et minu panus erakonnas, Pärnumaa ringkonnas ja eesseisvatel Riigikogu  valimistel oleks maksimaalne ning järjepidev, et ma saaksin erkonnale oma meeskonnaga võimalikult palju toetust pakkuda,  palun usaldada minu senist kogemust ringkonna juhina ja keskjuhatuse liikmena ning valida mind erakonna keskjuhatusse.

Kandidaat KULLERKUPP, HELLE