EKRE 2021. aasta kongress

KUUSIK, SILVER

EKRE Tartu linna ringkonna esimees alates 06.2021.

EKRE Tartu linna ringkonna aseesimees 2020-2021

EKRE Tartu linna ringkonna juhatuse liige 2019-2020

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liige alates 2021.

 


Võidelnud ligemale 2 kümnendit nii sõnas kui pildis kui tänaval allkirju kogudes ja miitinguid korraldades järgmiste konservatiivsete väärtuste eest:  

  • Eesti Energia mitte erastamine;
  • Eesti Raudtee mitte erastamine;
  • Kooseluseadusele vastuolek;
  • Immigratsioonile vastuolek;
  • Eesti koolide venestamisele vastuolek;
  • Haridusasutustes samasooliste propaganda pealetungile vastuolek.
Teinud kaasa ja koordineerinud 4 KOV valimistsüklit, 3 Riigikogu valimistsüklit, 2 EU Parlamendi valimistsüklit. Koordineerinud President A. Rüütli valimiskampaaniat. 
 
Omandanud magistrikraadi tootmistehnika erialal.

Olnud Tartu Linnavolikogu liige ja abilinnapea kandidaat.

Luban valituks osutudes anda oma parima erakonna heaks ning vajadusel võidelda meie isamaa ja meie tõekspidamiste eest! 

Pressime edasi! Üheskoos!
Kandidaat KUUSIK, SILVER