EKRE 2024. aasta kongress

LÄÄTS, AHTO

Juhatus,kes plaanib aukohtu likvideerimist,kaua ei püsi.(vahva parteisõdur Ahto Lääts) 😆

Huumorist pean lugu,kuid aukohus pole naljaasi. Miks võiksite mind valida aukohtu liikmeks?

  1. Oman pikaajalist kogemust konfliktide lahendamisel. Alates FB grupi,EKRE Sõprade klubi,loomisest,olen selle admistraator. Küllaltki edukas admistraator. Grupi liikmed ei märkagi tihti mu tegevust ja nii peabki olema. Samas on õnnestunud lahendada palju tülisid,ka selliseid,mille kohta on juba kaebus politseis. Sarnane peaks olema ka aukohtu tegevus. Mitte sattuma ise suurte vaidluste keskmesse,vaid lahendama ilma suurema kärata erakonna liikmete omavahelisi konflikte ja möödarääkimisi.
  2. Teine põhjus on see,et mul ei ole erakonnasiseseid ambitsioone.Ma ei soovi saada mingile kõrgele ametikohale,isegi mitte volikogu liikmeks. Minu ainuke ambitsioon on see,et erakond oleks tugev,tegus,pidevalt kasvav ja demokraatliku sisekliimaga. Just seetõttu saan ma alati esikohale seada õigluse ,au ja väärikuse. 
  3. Elukogemust on kogunenud 60 eluaasta jooksul piisavalt. Samuti on olemas julgus suu avamiseks,kui näen,et toimitakse ebaausalt.
  4. Erakonna liige 2014.aastast. Lääne-Nigula vallavolikogu liige,revisjonikomisjoni liige,aktiivne kaitseliitlane,malevkonna juhatuse liige. Kuue lapse isa. Tegelen maanteetranspordiga. Juriidiline haridus poolik. Selle kompenseerimiseks kasvatasin endale oma juristi ;).Juriidilist nõu saan küsida 24/7 oma tütrelt.
  5. Demokraatiast ja kompromissidest erakonnas.Nagu alguses mainitud,ei toeta ma aukohtu kaotamist. Ei poolda ka põhikirjamuudatust,mis likvideerib valitavad aseesimeeste kohad. Mõistan muidugi ka seda,et erakonna esimehel on lihtsam oma tööd teha,kui ta saab endale ise aseesimehed määrata. See ei ole aga erakonna kuvandile hea. Saab tõlgendada diktaatorliku ilminguna vms. Pakuksin välja kompromissi põhikirja muudatusse. Erakonnal on 3 aseesimeest. 2 aseesimeest valib kongress ja ühe määrab valituks osutunud erakonna esimees.

Toimekat kongressi  ja kena suve kõigile kaasteelistele!

Kandidaat LÄÄTS, AHTO