EKRE 2024. aasta kongress

LASSIK, LEMBIT

Olen sündinud Elva linnas aastal 1960. Olen kolme lapse isa ja 5 lapselapse vanaisa.
 
Lõpetasin Värska Keskkooli 8-nda klassi ja sealt edasi jätkasin õpinguid Räpina Sovhoostehnikumis,
aianduse erialal.
 
Lõpetasin tehnikumi 1979 a, sama aasta sügisel kutsuti mind Nõukogude Armeesse, teenistus toimus
Afganistaani Vabariigis.
 
Aastast 2002 töötan Lõuna-Eesti Päästekeskuse Värska Päästekomandos päästjana.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige olen aastast 2018.
 
2019 a valiti mind Setomaa osakonna esimeheks, seda rolli olen täitnud tänaseni.
 
Olen Valga-, Võru- ja Põlvamaa ringkonna juhatuse liige.
 
KOV valimistel sai EKRE nimekiri Setomaa vallavolikogus 5 kohta.
 
Olen vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimees, arengu-planeeringu komisjoni liige, kultuuri- ja
spordikomisjoni aseesimees.
 
Soovin, et Eesti jääks minu lastele ja lastelastele elukohaks kus turvaliselt elada ja kasvada ning saada
haridus eesti keeles.
 
EESTI EEST!
Kandidaat LASSIK, LEMBIT