EKRE 2021. aasta kongress

LUMI, MERIKE

Olen 2019 a. valitud EKRE Tartu linna ringkonna juhatuse esimeheks, olen olnud EKRE Tartu linna ringkonna aseesimees, täna olen EKRE Tartu linna ringkonna juhatuse liige. EKRE Kongressil valitud EKRE volikogu liikmeks, 2020 a juunis valitud EKRE Naisühenduse juhatuse liikmeks, Tartu ja Lõuna – Eesti Naisühenduse koordinaatoriks. Kuulun EKRE Kristlaste Ühendusse ja EKRE majandustoimkonda. Olen Tartu linnavolikogu arengu– ja planeerimiskomisjoni liige.
Olen rahvuslane, Tartu Rahu Põlistamise Seltsi liige. Paljud tunnevad mind Tartu EKRE ringkonna Vaba Vestluse Ümarlauast, mille idee algataja ja asutajaliige ma olen ja mida koos Aare Tammega ka veame.
2019 a. kandideerisin Riigikogu valimistel, mitte esinumbrite seas, vaid, et teha kampaaniat erakonnale. Minu poolt hääletas 246 inimest, seega jäin tulemuste poolest EKRE–s esimese 50–ne kandidaadi hulka. Olin EKRE Europarlamendi valimiskampaania üks korraldajatest  Tartus. 1. novembril 2019 a. Tartus, Linnavalitsuse ees korraldatud LGBT maksumaksja taskust rahastamise vastasel üritusel, ristis ajakirjandus mind tudengipealinna homopiduriks. Olin 2. veebruaril 2020 Tartus, korraldaja "Tartu Rahu 100" Tõrvikurongkäigul ja pidulikul Raekojaplatsi avalikul koosolekul.
Minul on keskeriharidus, olen ettevõtja 2005. aastast ja juhatuse liige. Isikuomadustelt pean oma tugevuseks töökust,  oma eesmärkidest mitte loobumist. Olen sihikindel,  kord alustatu viin lõpuni. Oma trumbiks pean kuulamis - ja analüüsimisoskust. Ei salli valskust ega laimu. Enda huvid ei tohi tõusta erakonna ja rahva teenimisest kõrgemale. Eesti Vabariik loodi rahvusriigina, et see eestlasi kaitseks. Rahvusriigi valitsuse põhiülesanne peab olema Eesti rahvuse säilimine ja arengu kindlustamine. Valitsus eksisteerib rahva heaks. Rahvas peab saama teostada oma võimu.
Mitte keegi peale meie endi ei hakka meile korraldama sellist riiki, kus eestlastel on hea elada. Selle nimel tuleb vaeva näha meil endil ja mina olen valmis seda tööd tegema.

Kandidaat LUMI, MERIKE