MADISON, JAAK

Kandidaadi MADISON, JAAK pilt
Olen saanud toetuse meie erakonna liikmetelt juba neljal korral aseesimeeste valimisel. Küsin ka toetust viiendaks aastaks, et anda oma maksimaalne panus erakonna arengusse ja jätkuvasse kasvu! Ma tean, et minu vahel tehtud kriitikasse on suhtutud negatiivselt ja meie liikmetele on üritatud avaldada survet valedega, kuid ma saan kinnitada: minu eesmärk ja ülesanne on anda endast maksimaalne panus erakonna tõusuks Eesti suurimaks ja populaarseimaks peaministrierakonnaks! Tugev ja võitmatu erakond suudab kasutada ära ja arendada oma tugevusi ning õppida ka eksimustest. Sestap küsingi ma meie liikmetelt viiendat korda toetust aseesimeeste valimisel ja tänan kõiki juba ette!