EKRE 2021. aasta kongress

MALK, MEELIS

*02.06.1970
*EKRE Saaremaa ringkonna aseesimees
*Abielus ; 4 lapse isa
*EELK Karuse, Lihula ja Mihkli koguduse diakon Läänemaal ja Pärnumaal
*Kaitseliitlane Lääne Malevas / Lääne Maleva kaplan 
*Korstnapühkijate Koja asutaja liige
*Lääneranna Vallavolikogu liige / revisjoni komisjoni esimees

Suur tänu Saaremaa ja Läänemaa ringkonna üldkogudele ja tegusatele juhatuse liikmetele, et toetasite ja esitasite mind EKRE juhatusse ja volikogusse kandideerimisel.
 
Minu eesmärk EKRE juhatusse või volikogusse kandideerimisel ja sinna valituks osutumisel on kindlalt juhtida erakond 2021 aasta KOV valimistel võidule.

         Minu poliitiline pagas mida kaasa võtta selle ülessande saavutamiseks peaks olema piisav, sest olen juba kolmandat korda valitud KOV volikokku ja praegusel hetkel ka erakonna esindajana, kuna eelnenud haldusreform ei jätnud enam muud võimalust, sest valiti maailmavaatelist seisukohta. Erakonda kuulun aastast 2015 aga oma eelnenud poliitilises tegevuses olen alates aastast 2003 kuulunud Eestimaa Rahvaliitu ja olnud selle erakonna Läänemaa ringkonna esimees, aga samuti olen ma olude sunnil pidanud teenida ka teiste erakondade huvisid. Kui otsustasin uuesti liituda Rahvaliidu õigusjärglase EKRE-ga, siis selles kontekstis saab tsiteerida pühakirjast tähendamissõna kadunud pojast:.......sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks, ning oli kadunud ja on leitud.”Lk 15 : 32 b.

        Tunnen, et olen oma õige tee leidnud ja konservatiivsed väärtused on need, mis hoiavad meid eestlasi ja meie armast kodumaad hukka minemast. Oma kandideerimisega ja valituks osutumisel soovin ja tahan anda erakonnale vastu kõike seda, mis minule on Teie hulgas olles osaks saanud.
                                                                            EESTI EEST !
 

Palun SINU häält, et saaksin omi kogemusi jagada kõigile Eestimaa konservatiivselt mõtlevatele inimestele ja selles muutuvas maailmas kuulutada mõistuse häält.
 
EESTI VAJAB MUUTUST !
 
Tänan Teid juba teie valiku eest ette !
 
Olgu suur Looja armuline meile kõigile, kui ka meie kallile kodumaale !
 
Eestimaa su mehemeel, pole mitte kadund veel......
 

Kandidaat MALK, MEELIS