EKRE 2021. aasta kongress

MATSO, JAANUS

Oman merendusalast kõrgharidust (tehnikateaduste magister) ja suurt töökogemust merenduse valdkonnas nii era- kui ka avalikus sektoris. Muuhulgas olen pikaajaliselt juhtinud erinevate (kvaliteet, keskkond, meresõiduohutus, turvalisus) juhtimissüsteemide väljatöötamist, juurutamist, integreerimist, toimimist ja kaasajastamist. Olen läbinud kvaliteedijuhtimise assessori ja juhtaudiitori koolituse ning viinud läbi erinevaid sise- ja välisauditeid.

Lisaks põhitööle olen, alates 1995 aastast, olnud õppejõud/lektor erinevates mereõppeasutustes, sealhulgas TalTech Eesti Mereakadeemias. Olen olnud ühe magistritöö kaasjuhendajaks ja kolme magistritöö juhendajaks, kõik nimetatud magistritööd läbisid edukalt kaitsmise. 

Liikmesus:

  1. NAUTICAL INSTITUTE (London);
  2. KAITSELIIT;
  3. EESTI RESERVOHVITSERIDE KOGU;
  4. EKRE HARJU-RAPLAMAA JUHATUSE LIIGE.

Usun, et rakendades oma teadmised ja kogemused suudaksin anda oma panuse revisjonikomisjoni töösse ja seeläbi luua lisaväärtust EKRE-le.

 

 

Kandidaat MATSO, JAANUS