EKRE 2022. aasta kongress

MUTLE, HELLAR

EKRE Järva-Viljandi ringkonna juhatuse liige

EKRE Viljandi Valla osakonna esimees

Viljandi Vallavolikogu esimees 2013-2017

Viljandi Vallavolikogu aseesimees 2017-2021

Viljandi Vallavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees alates 2021

 Kaitseliidu Sakala Maleva tegevliige

Majandus ja ettvõtlusalane kõrgharidus

Usun et minu majandus ja ettevõtlusalastest teadmistest ning poliitilistest kogemustest on erakonna tugevamaks muutmisel kasu. Tahan EKRE tegemistesse panustada pühendumusega.

EESTI EEST

 

Kandidaat MUTLE, HELLAR