EKRE 2022. aasta kongress

NORMANN, ARVI

Olen sündinud Kolme kuninga päeval , aastal 1969.

Viimased 12 aastat olen viibinud küll Eestist eemal,mis ei tähenda aga et kodumaa elu mind külmaks jätaks ja ei huvitaks. Just vastupidi. Olles eemal,vaatab inimene asjadele hoopis teistsuguse pilguga ning saab võrrelda asju asukohamaa elu-oluga. Eemalviibitud aastate jooksul hakkas tekkima ka huvi poliitika vastu ning poliitikas osalemise vastu. Olles rahvuslane ja oma vaadetelt ka konservatiiv leidsingi lõpuks sobiva erakonna EKRE näol, mille liige ma ka alates 2019 aastast olen. Kuulun EKRE Soome osakonda ja olen osakonna ase-esimees. 

Leian, et meie erakonnal on veel pikk tee ees. Ning ajad,mis ees ootavad ei ole kahjuks väga roosilised, kui arvestada hetkel valitsevat olukorda maailmas ja eriti käimas olevat Ukraina Vabadussõda. Selleks , et erakond saaks oma seatud eesmärke ellu viia on aga vaja leida tee kahevahel olijate ning nendeni, kes arvavad et üks hääl ei muuda midagi. Ning olemasolevate ja uute häältega tuleb Riigikogu valimistel saavutada tulemus, mis lubaks EKRE-l moodustada valitsus, kartmata noahoopi selga "koostöö partnerite" poolt.

Eesti eest, julgelt edasi!

Kandidaat NORMANN, ARVI