EKRE 2024. aasta kongress

OGLAS, MAILI

Hea erakonnakaaslane!

 

Olen sündinud 23.09.1976 Rakveres, lõpetanud Rakvere I Keskkooli. Õpinguid jätkasin Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli raamatupidamise ja finantsjuhtimise erialal. Olen töötanud raamatupidaja ja analüütikuna erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes – Finnair, Ramirent Shared Services.

2011 aastal kaitsesin Eesti Maaülikoolis majandusteaduse magistrikraadi turunduse ja juhtimise erialal.

Momendil töötan Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna finantskoordinaatorina, kus minu peamiseks ülesanneteks on dekaani nõustamine erinevates finants- ja maksuküsimustes, erinevate lepingute koostamine ja eelarve jälgimine.

Olen Rakvere linna sotsiaalkomisjoni liige ja Rakvere Sotsiaalkeskuse nõukogu liige.

Erakonna liige 2022 aastast.

Üheks suurimaks ohuks meie rahvusriigile pean järjest suurenevat immigratsiooni, aga ka inimeste üleüldist ükskõiksust ja teadmatust kuidas meie riiki momendil tegelikult juhitakse. Tõsist tähelepanu nõuab ka inimeste halvenev tervis, eriti vaimne tervis. Arstiabi sh psühhiaatrilise abi kättesaadavus on katastroofilises olukorras. Muutus peab tulema.

Soovin anda oma panuse eestlaste püsimisse, palun toeta minu kandidatuuri EKRE volikogusse.

Kandidaat OGLAS, MAILI