EKRE 2022. aasta kongress

OSTRA, ANDRES

EKRE liige alates aastast 2020 (EKRE on ka ainuke erakond kuhu olen kuulunud)

EKRE Jõgevamaa osakonna aseesimees aastal 2021

Olen sündinud ja kasvanud Tartumaal, kuid viimased kaks aastat olen nüüd olnud Jõgevamaa kodanik. Oman 15 aasta pikkust ettevõtluskogemust erinevates valdkondades eraettevõtjana. Olen hobitalunik ning viie lapse isa

Olen julge oma arvamust välja ütlema, seisan oma põhimõtete eest ning täidan alati oma lubadusi.

Erakonnas pean tähtsaks seda, kui kogu erakond liigub ühiselt ja ühiste eesmärkide suunas, jäädes kindlaks oma põhimõtetele ja ollakse lojaalsed! Eriti aga pean oluliseks, et peatada linnastumine. Tuua noored tagasi maale ja taaselustada maaelu, talud ning külad! 

EESTI EEST!

Kandidaat OSTRA, ANDRES