EKRE 2023. aasta kongress

PÄRNASTE, EVE

Sündisin 1951. aastal Tartus, kasvasin üles Räpinas, lõpetasin Tartu 5. Keskkooli keemia eriklassi. Õppisin Tartu Ülikoolis sotsiaalpsühholoogiat, esimene töökoht oli TRÜ Sotsioloogia Laboratooriumis, mida juhendas Ülo Vooglaid.

EKRE liige aastast 2018. EKRE volikogu liige, Ida-Tallinna ringkonna juhatuse liige.

Huvi ühiskonnas toimuva vastu viis liitumiseni põrandaaluse vastupanurühmitusega, mis tõi kaasa KGB poolsed ahistamised. Avalikus poliitikas alates 23. augustist 1987, kui astusin Hirvepargi miitingul Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupi (MRP-AEG) liikmeks.

N. Liidu esimese opositsioonipartei Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) algatajaid ja asutajaliige 20. augustil 1988, juhatuse liige 1988–92. Eesti Vabariigi Kodanike Peakomitee liige, Eesti Kongressi saadik ja Eesti Komitee juhatuse liige (1989–92). Põhiseaduse Assamblee liige ja üks assambleele esitatud ERSP põhiseaduse eelnõu kaasautoreid. Riigikogu VII koosseisu asendusliige nov. 1994 – märts 1995.

Teenetemärgid: Riigivapi ordeni V ja III järk, Vabaduse Tammepärg,
EELK III järgu teeneterist.

Koostasin ja toimetasin raamatud „Eesti Kongress. Siis ja praegu“, „Põhiseaduse tulek“, „Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei. ERSP aeg“. Maalisin palju aastail 1982–98, 28 personaalnäitust.

Abielus. Tallinna elanik aastast 1978.

Kandidaat PÄRNASTE, EVE