EKRE 2024. aasta kongress

PENU, EDMOND

Ringkond Pärnumaa. 
Väike-ettevõtja.
Kaitseliidu liige aastast 1992.
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige aastast 2015.
Valitud EKRE Pärnumaa piirkonna juhatusse kaheksandat aastat.
EKRE Korruptsioonitoimkonna asutajaliige.
Valitud EKRE Volikokku.
Pärnu Linnavolikogu liige aastast 2017.
Juhtinud Pärnu Linnavolikogu Piirkondliku Arengu komisjoni, kuurordi ja keskkonnateemalise ekspertgrupi asutajaliige.
 


Jagan arvamust, et igal ühel meist on kohustus seista oma riigi ja rahva eest, eriti nüüd kus persoonid, kes peaksid hea seisma eestlaste huvide kaitsmise eest, on üles ostetud ise suuresti kulisside taha jäävate Bilderbergi globaalsete jõudude poolt. Viimaseid võib vabalt meie oma seadustele tuginedes süüdistada riigi reetmises! Olen võtnud südameasjaks võidelda rumaluse, onupojapoliitika, sellega kaasneva kasvava vaesuse ja maksutõusude vastu. Eesti metsad, maa ja maavarad peavad kuuluma eestlasele, et ka meie lapsed saaksid kasvada iseseisvas, jätkusuutlikus ja eestikeelses riigis, et neil oleks võimalik nautida puhast loodust ja tarbida puhast toitu. Ei saa lubada, et eestlaste vara ja kodud nende käest ära maksustatakse ja energiakandjate kaudu globaalsetele uusfeodaalidele ära kanditakse. Seisan sellise riigivõimu eest, kes arvestab eelkõige oma rahva arvamusega ja korraldab maksupoliitika nii, et siin oleks hea elada! Rahvas peab saama tagasi eelnõude, referendumite algatamise ja presidendi otsevalimise õiguse, peab tagasi saama välisagentide poolt Brüsselile loovutatud iseseisvuse. Soovin panna reaalselt need poliitikud, kes on oma rahva reetnud ka vastutama oma tegude ja vastu võetud ebaseaduslike otsuste eest. 
 
Pärnu peab taastama oma au ja hiilguse teiste läänemere kuurortide ees, seisan Pärnu kui eeskujuliku töö ja puhkamisvõimalustega linna eest!
 
Oluliseks pean, tuleb peatada eestlaste väljaränne, see tundub küll tänasel päeval võimatuna ülesandena, kuid kasutan kõiki võimalusi leidmaks lahendusi eestlaste tagasirändele! Olen olnud mitme osakonna loomise juures välisriikides, osakonnad on just need, kes teevad väga head tööd konservatiivide sõnumi edastamisel ja 
koordineerivad eestlaste naasmist kodumaale. Pean tähtsaks noorte kaasamist ja motiveerimist, et nad saaksid hea hariduse ja leiaksid tasuva töökoha oma kodumaal. 
 
Rõhuasetuse asetan erakonna liikmelisuse kasvule, nn veelgi pikema pingi loomisele. Erakonna volikogu peaks toimuma kord kvartalis kahel päeval, olulisel kohal on siin ringkondade aktiivne koostöö ja omavaheline suhtlus läbi töötubade. Kui soovime olla omal maal peremehed, peavad konservatiivid koonduma ühtseks löögirusikaks, et näidata koht kätte riigireeturitele ja korruptantidele. Erakond peab kasvama ja võim peab kuuluma põlismaalastele, see maanurgake on ainus koht, kus on elanud meie esivanemad, see on meie ainus kodu, kus võime kasvatada oma järglasi emakeeles, eesti keeles, see ei tohi muutuda!
 
Samuti ei tohi kunagi silmist lasta eesmärki, seda päeva ja põhjust, miks erakonnaga liituti ning unustada, mida tegelikult muutma tuldi. Inimesed peavad tundma, et nende nõu võetakse kuulda ja nende panus Eesti arengusse on oodatud ja hinnatud.
Tähtsaks pean meeskonnatöö head taset.

Päikest igasse päeva!
Edmond Penu
EESTI EEST!

Kandidaat PENU, EDMOND