EKRE 2021. aasta kongress

PENU, EDMOND

Ringkond Pärnumaa. 
Väike-ettevõtja.
Kaitseliidu liige aastast 1992.
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige aastast 2015.
Valitud EKRE Pärnumaa piirkonna juhatusse kuuendat aastat.
EKRE Korruptsioonitoimkonna asutajaliige.
Valitud EKRE Volikokku.
Pärnu Linnavolikogu liige aastast 2017.
Pärnu Linnavolikogu Piirkondliku Arengu komisjoni esimees, kuurordi ja keskkonnateemalise ekspertgrupi asutajaliige.
 


Jagan arvamust, et igal eestlasel on kohustus seista oma riigi ja rahva eest, kes seda ei tee sellel peaks olema häbi nimetada end eestlaseks! Olen võtnud südameasjaks võidelda rumaluse ja lokkava korruptsiooniga. Eesti metsad ja maa peavad kuuluma eestlasele, et ka meie lapsed saaksid kasvada iseseisvas ja eestikeelses riigis, et neil oleks võimalik nautida puhast loodust ja tarbida puhast toitu.  Seisan riigivõimu eest, kes arvestab eelkõige oma rahva arvamusega! Rahvas peab saama tagasi eelnõude ja referendumite algatamise ja ka presidendi otsevalimise õiguse. Soovin panna reaalselt poliitikud vastutama oma tegude ja vastu võetud otsuste eest. 
 
Seisan Pärnu kui kuurortlinna eest, kes peab tagasi saama au ja hiilguse teiste läänemere kuurortide ees. 
 
Kõige olulisemaks pean, peatada väljaränne ja leida võimalused eestlaste tagasirändele! Seisan aktiivselt selle eest, et skandinaavia maadesse kuhu on kõige suurem põlismaalaste väljaränne loodaks osakonnad, kes tulevikus koordineeriksid eestlaste naasmist kodumaale. Heaks näiteks on Soomes ja Rootsis hiljuti loodud osakonnad, mis on tänaseks hästi käivitunud ja kaasavad aktiivseid liikmeid. 
Pean tähtsaks noorte motiveerimist omandamaks hea haridus ja leidmaks tasuv töökoht just oma kodumaal. 
 
Rõhuasetuse asetaksin ka erakonna liikmelisuse kasvule, täna on kesk ja reformierakond liikmete arvu poolest endiselt meist suuremad, kui soovime olla omal maal peremehed peab see lähitulevikus muutuma. Erakond peab kasvama ja võim peab kuuluma põlismaalastele, see maanurgake on ainus koht, kus on elanud meie esivanemad ja see on ainus kodu kus võime kasvatada oma järglasi emakeeles, eesti keeles.
 
Samuti ei tohi kunagi silmist lasta eesmärki, seda päeva ja põhjust miks erakonnaga liituti ning unustada mida tegelikult muutma tuldi. Inimesed peavad tundma, et nende nõu võetakse kuulda ja nende panus Eesti arengusse on oodatud ja hinnatud.
Tähtsaks pean meeskonnatöö head taset.

Päikest igasse päeva!
Edmond Penu
EESTI EEST!

Kandidaat PENU, EDMOND