EKRE 2023. aasta kongress

PENU, EDMOND

Ringkond Pärnumaa. 
Väike-ettevõtja.
Kaitseliidu liige aastast 1992.
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige aastast 2015.
Valitud EKRE Pärnumaa piirkonna juhatusse seitsmendat aastat.
EKRE Korruptsioonitoimkonna asutajaliige.
Valitud EKRE Volikokku.
Pärnu Linnavolikogu liige aastast 2017.
Juhtinud Pärnu Linnavolikogu Piirkondliku Arengu komisjoni, kuurordi ja keskkonnateemalise ekspertgrupi asutajaliige.
 


Jagan arvamust, et igal eestlasel on kohustus seista oma riigi ja rahva eest! Olen võtnud südameasjaks võidelda rumaluse ja lokkava korruptsiooniga. Eesti metsad ja maa peavad kuuluma eestlasele, et ka meie lapsed saaksid kasvada iseseisvas ja eestikeelses riigis, et neil oleks võimalik nautida puhast loodust ja tarbida puhast toitu.  Seisan riigivõimu eest, kes arvestab eelkõige oma rahva arvamusega! Rahvas peab saama tagasi eelnõude, referendumite algatamise ja presidendi otsevalimise õiguse. Soovin panna reaalselt poliitikud vastutama oma tegude ja vastu võetud otsuste eest. 
 
Seisan Pärnu kui eeskujuliku puhkamisvõimalustega kuurortlinna eest, Pärnu peab taastama  au ja hiilguse teiste läänemere kuurortide ees. 
 
Kõige olulisemaks pean, peatada väljaränne, kasutan kõiki võimalusi leidmaks võimalused eestlaste tagasirändele!  Tagasirändeagentuur ja osakonnad välisriikides on prioriteet, loodud osakonnad
koordineeriksid eestlaste naasmist kodumaale. Pean tähtsaks noorte motiveerimist omandamaks hea haridus ja leidmaks tasuv töökoht oma kodumaal. 
 
Rõhuasetuse asetan erakonna liikmelisuse kasvule, täna on kesk- ja reformierakond liikmete arvu poolest meist endiselt suuremad, kui soovime olla omal maal peremehed, peab see lähitulevikus muutuma. Erakond peab kasvama ja võim peab kuuluma põlismaalastele, see maanurgake on ainus koht, kus on elanud meie esivanemad, see on meie ainus kodu, kus võime kasvatada oma järglasi emakeeles, eesti keeles, see ei tohi muutuda!
 
Samuti ei tohi kunagi silmist lasta eesmärki, seda päeva ja põhjust miks erakonnaga liituti ning unustada mida tegelikult muutma tuldi. Inimesed peavad tundma, et nende nõu võetakse kuulda ja nende panus Eesti arengusse on oodatud ja hinnatud.
Tähtsaks pean meeskonnatöö head taset.

Päikest igasse päeva!
Edmond Penu
EESTI EEST!

Kandidaat PENU, EDMOND