EKRE 2024. aasta kongress

PÕLLU, ANDERO

ANDERO PÕLLU

LÄÄNE-VIRUMAA

EESTI KONSERVATIIVNE RAHVAERAKOND

 

Head erakonna kaaslased, kandideerin meie Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu liikmeks. Käesolev enesetutvustus toob esile eelkõige minu põhimõtted, teadmised ja seisukohad valdkondades kus ma kõige tugevam olen.  

Eelkõige seisan Eestimaa hariduselu, julgeoleku, äärealade regionaalse arengu, eesti rahva iibe, kultuuri ja keele ning lasterikaste perede toimetuleku eest ning massimmigratsiooni ja rohepöörde vastu. Lähim eesmärk on anda oma panus tänasest kriisiolukorrast väljumisse, kus tuleb peatada inflatsioon, energiakandjate hinnatõus ning süvenev rahva vaesumine. Lisaks olen oma südame asjaks võtnud hariduselu, Eesti kool peab säilima igas Eestimaa nurgas ning olema nii eestimeelne kui eestikeelne, motiveeritud ja haritud õpetajatega. 

42 aasta vanuselt olen kuue lapse isa, töötan õpetajana ja tegev Kaitseliidus, elan maa piirkonnas ning olen EKRE esindaja Väike-Maarja vallavolikogus, sotsiaalkomisjonis, revisjonikomisjonis ning EKRE maaelu toimkonnas, lisaks eelnevale ka EKRE Lääne-Virumaa ringkonna juhatuse liige ning Kaitseliidu Viru maleva liige ja Kaitseliidu kõrgeima juhtorgani keskkogu liige. Väike-Maarja vallas seisan peamiselt regionaalse arengu eest, kus peamisteks väärtusteks on pered, ettevõtted ja haridus. 2023 aasta Riigikogu valimistel kandideerisin meie erakonna nimekirjas oma ringkonnas kuuenda numbrina, kus saavutasin küllaltki hea tulemuse, 397 selja taga seisvat Lääne-Virumaa inimest. Oma panuse Vabariigi julgeolekusse läbi Eesti Kaitseväe tegevteenistuse olen andund pea 16 aastat, kus seisin Eesti Mereväe koosseisus mereteede ohutuse tagamise eest, puhastades meie territoriaalmerd lõhkekehadest.

Sünnikodu ja juured on mul Lääne-Virumaal, haridustee sai alguse Kiltsi Põhikoolist, kus omandasin põhihariduse, gümnaasiumi hariduse Pärnu-Jaagupi Keskkoolist ning kõrghariduse Tallinna Ülikoolist, mille lõpetasin magistrikraadiga Loodus- ja terviseteaduste instituudis kehakultuuri õpetaja erialal. Tartu Ülikoolis olen läbinud noorte koolijuhtide järelkasvu koolitamise programmi raames täendkursuse haridusasutuse juhtimiseks. Enda praktilisi oskusi olen täiendamas käinud Hiiumaa Ametikoolis kus omandasin käsitööna valmivate palkmajade ehitamiseks vajaminevad teadmised. 

Oman küllaltki suuri kogemusi erinevatelt erialadelt nii tööelu kui hobi korras omandatud oskustest ja teadmistest. Kõige olulisemad teadmised ja oskused olen saanud Eest Kaitseväest, kus omandasin põhjalikke ja praktilisi teadmisi julgeolekust. Eesti hariduselus olen õpetajana tegev olnud 8 aastat, seega oman head ülevaadet hariduselus toimuvast ning täna kõne all olevatest probleem kohtadest. Oman töökogemusi ja tean väikeste maakoolide, suurte linna koolide, riigi erikoolide kui erakoolide hingeelust. Hingelähedasteks tegevusteks on sport, jahindus, merendus, põllumajandus, kohaliku tooraine väärindamine puidu näitel ning huvihariduse ehk mitteformaalse hariduse pakkumine noortele.

Terve ja tugev riik algab perest – terve, tugev ja iseseisev pere on hästi toimiva ja iseseisva riigi vundamendiks kus kõigil meil on hea ja turvaline elada.

 

Kandidaat PÕLLU, ANDERO