EKRE 2023. aasta kongress

POOLAMETS, ANTI

 
Riigikogu liige
Rakvere volikogu liige
EKRE juhatuse liige
Lääne-Viru ringkonna esimees  

Olen ajaloolase ja juristi haridusega ning tegutsenud aastaid õppejõu, õpetaja ja ettevõtjana. Pean oluliseks tugevat regionaalpoliitikat ning maaelu edendamist, Eesti ühtlasemat arengut. Me ei tohi pealinna arendamise kõrval unustada teisi kante ja oskama arvestada Lõuna-Eesti või Ida-Virumaa eripäradega. Ka erakonna ehitamisel on meie tugevuseks organisatsioon, mis ulatub igasse omavalitsusse ning oskab kaasata tegusaid liikmeid. 

EKRE on võtnud endale südameasjaks majanduspoliitika, mis annab majandusele  uut hingamist maksulangetuste abiga ega lammuta Eesti majandust euronõuete ja CO2 paanika tõttu. Seda joont peame jätkama.  Kaja Kallase valitsus lagundab aga kõike, mida EKRE valitsus kahe aastaga suutis üles ehitada ning keerab kruvisid kinni, et vihakõneseaduse abiga rahvuskonservatiivide suhtes tsensuur kehtestada. Peame hoidma opositsiooni liidri rolli ja minema toetuselt Reformierakonnast mööda. Selleks peame oma toetust tõstma eeskätt naiste hulgas. 

Euroopa tulevik on kaalukausil – kas rahvusriigid kaotavad vabaduse globaliseerimissurve all või suudavad rahvuskonservatiivsed erakonnad sellele käe ette panna. Olen Euroopa tuleviku konverentsi liige ning seal näen, et Euroopa on teelahkmel.  Senine Euroopa laguneb kõigi silme all massiimmigratsiooni ja uusmarksistide ühiskondlike eksperimentide tulemusel, ent Lääne-Euroopa liikmesriigid nõuavad juba üha tihedamat liitu ehk Euroopa föderatsiooni. Peame olema ühel pool rinnet Ungari, Poola, Tšehhi ja teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega, kes ei ole nõus iseseisvust rohkem loovutama. 

Olin 2003. aasta euroreferendumi ajal üks iseseisvuslaste kampaania eestvedajaid. 2010. aastal korraldasin kampaania Eesti krooni kaitsmiseks. Krooni hoidmise poolt oli üle 60 % eesti rahvast. Keegi ei soovinud rahva arvamust kuulata. Suveräänsuse kaitse on ka täna meie keskne ülesanne. Olen kandideerinud kõigil EKRE osalusega valimistel alates 2013 aastast. Erakonnal on küllalt kasvuvõimalusi ning annan endast parima, et EKREst saaks peaministripartei, kes on Eesti saatuse otsustamisel keskne jõud.   

Kandidaat POOLAMETS, ANTI