EKRE 2022. aasta kongress

PUUSTUSMAA, PAUL

Poliitilised Eesmärgid
Õigusriigist õiglusriiki. Seadus peab olema mitte lihtsalt õige vaid ka õiglane, kuid õiglus prevaleerigu. Eesti Põhiseadusest peab saama meie riigi territooriumil kehtiv kõrgeim õigusakt. Kodanik ja riik peavad olema partnerid. Kodakondsus peab olema teadlik valik ja privileeg. Valijad Eesti riigis peavad olema ainul täiskasvanud Eesti kodanikud. Kodanikkond peab läbi otsedemokraatia instituutide tundma, tajuma ja teadma, et ta on kõrgeim võim oma riigis. Orwellik maailm tuleb Eestis peatada. Loomulikud tavad, kombed ja väärtuslikud traditsioonid tuleb väärtustada ning kaitsta. Meie riik ei tohi osaleda rahvusvahelistes institutsioonides, millised naeruvääristavad meie rahva hulgas valitsevaid arusaamasid, -kombeid ja -traditsioone.

Kuritegudes ja korruptsioonis süüdi mõistetud parteid ja poliitikud peavad lahkuma poliitikalavalt.

Eesti ei tohi kunagi kuuluda rahvusvahelistesse liitudesse ja -organisatsioonidesse, kust lahkumise protseduuri pole ette nähtud. Riiklik väärikus tuleb taastada ning rahvusvaheline iseotsustamisõigus riigile tagasi saada. Seega ROHKEM Euroopat, VÄHEM Euroliitu.

Haridus

Tartu Ülikool, õigusteaduskond. Lõpetasin TÜ õigusteaduskonna 1992. a., õigusteaduste magister.

Poliitiline tegevus
EKRE | liige aastast 2012
EKRE-eelne erakondlik kuuluvus puudub.
2012 – 2018 olen olnud EKRE keskjuhatuse liige, volikogu liige ja ka esimees.
Samuti Harju-Raplamaa ringkonna juhatuse liige.
Viimasesse kooslusse kuulun ka käesoleval hetkel.
 
Hetkel riigikogu liige (põhiseaduskomisjon, korruptsioonivastane komisjon). 

ISIKLIKKU
PEREK: Vabaabielus, lapsed (3) täiskasvanud. Kaks lapselast.

Kandidaat PUUSTUSMAA, PAUL