EKRE 2023. aasta kongress

PUUSTUSMAA, PAUL

Poliitilised Eesmärgid

Poliitikas ratsutan kolmel hobusel, kelle nimed on ANTIBÜROKRAATIA, OTSEDEMOKRAATIA, EUROSKEPTITSISM.
Eeltoodu tähendab võidelda selle nimel, et oleks vähem riigiaadlikke e. ametnikke. Et riik ja asjaajamine oleks igale inimesele mõistetav, lihtne ning läbipaistev. Et Eesti riik oleks suurema iseseisva otsustusvõimega ning vähem eestlaste reservaat vasakliberaliseeruvas Euroopa Liidus.

Pean ülioluliseks, et rahvas (Eesti kodanikud) saaksid tagasi temalt võõrandatud õigus algatada riigikogu ja KOV jaoks siduvaid rahvahääletusi, samuti algatada või kutsuda rahvahääletuse teel tagasi seadusi. Seega toetan tuliselt otsedemokraatlike meetmete kasutuselevõttu meie riigiõiguses.

Minu jaoks on oluline, et ühiskonna traditsioonilised väärtused vastaksid loomuõiguse mõttele. Seega oleks  näiteks perekond selgelt mõistetav e. ühist majapidamist omavad, koos elavad täiskasvanud mees ja naine moodustavad perekonna. Perekonda kuuluvad samuti koos nendega samas leibkonnas olevad alanejad ja ülenejad veresugulased.
Orwellik maailm tuleb Eestis peatada. Loomulikud tavad, kombed ja väärtuslikud traditsioonid tuleb väärtustada ning kaitsta.

Poliitilistes dispuutides eelistan alati õiglast võitlust poliitiliste seisukohtade poolt/vastu selmet võidelda poliitikutega isikute tasandil.

Seadus peab olema mitte lihtsalt õige vaid ka õiglane, kuid õiglus prevaleerigu.

Eesti Põhiseadusest peab saama meie riigi territooriumil kehtiv kõrgeim õigusakt. Täna ta seda ei ole, sest on moonutatud, poliitiliselt devalveeritud ja katki tõlgendatud läbi liberaalsete uusväärtuste.

Kodanik ja riik peavad olema partnerid. Kodakondsus peab olema teadlik valik ja privileeg. Valijad ja valitavad Eesti riigis peavad olema ainul täiskasvanud Eesti kodanikud. Kodanikkond peab läbi otsedemokraatia instituutide tundma, tajuma ja teadma, et ta on kõrgeim võim oma riigis. Meie riik ei tohi osaleda rahvusvahelistes institutsioonides, millised naeruvääristavad meie rahva hulgas valitsevaid arusaamasid, -kombeid ja -traditsioone.

Kuritegudes ja korruptsioonis süüdi mõistetud parteid ja poliitikud peavad lahkuma poliitikalavalt. Nii nagu nõuab seda põhiseadus, mida paraku ei täideta.

Eesti ei tohi kunagi kuuluda rahvusvahelistesse liitudesse ja -organisatsioonidesse, kust lahkumise protseduuri pole ette nähtud. Riiklik väärikus tuleb taastada ning rahvusvaheline iseotsustamisõigus riigile tagasi saada. Seega ROHKEM Euroopat, VÄHEM Euroliitu.

Haridus

Tartu Ülikool, õigusteaduskond. Lõpetasin TÜ õigusteaduskonna 1992. a., õigusteaduste magister.

Poliitiline tegevus
EKRE liige aastast 2012.
EKRE-eelne erakondlik kuuluvus puudub.
2012 – 2018 olen olnud EKRE keskjuhatuse liige, volikogu liige ja ka esimees.
Samuti Harju-Raplamaa ringkonna juhatuse liige.
Viimasesse kooslusse kuulun ka käesoleval hetkel.
Käesoleval hetkel olen Kiili valla volikogu liige. 
2019-2023 olin riigikogu XIV koosseisu liige EKRE fraktsioonis. Juhtisin ca 2 aastat riigikogu põhiseaduskomisjoni, osalesin riigikogu õiguskomisjonis ja ka korruptsioonivastase komisjon töös.

Käesoleval hetkel osalen otsedemokraatiat edendava sihtasutuse TERVE RAHVAS töös juhatuse liikmena.

ISIKLIKKU
PEREK: Vabaabielus, lapsed (3) täiskasvanud. Kolm lapselast.

Kandidaat PUUSTUSMAA, PAUL