EKRE 2023. aasta kongress

RIISENBERG, RENEE

Austatud erakonnakaaslane! Kandideerin Konservatiivse Rahvaerakonna Volikogu liikmeks. Olen valitud aastatel 2017 - 2019 EKRE Soome osakonna juhatuse liikmeks. Hindan EKRE missiooni kristlike- ja rahvusriigi väärtuspõhimõtete eest seismisel ja alalhoidmisel ning ühtse, hooliva, haritud ja vaba ühiskonna arendamist.  EKRE missiooni heaks soovin anda ka oma panuse.

Kandidaat RIISENBERG, RENEE