EKRE 2023. aasta kongress

ROSIN, ÜLLE

EKRE Volikogu liige,

EKRE Tartu- ja Jõgevamaa ringkonna juhatuse liige,

Mustvee osakonna esimees,

 Sündinud : 08.10.1954  Kasepää vald, Jõgeva maakond

Haridus: Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond

Perekond: abielus,  tütre ema ja vanaema

Aastast 1992 tegelen ettevõtlusega,

Aastast 2020  kuni tänaseni Mustvee Vallavolikogu esimees

Minu jaoks on tähtis

·         Eesti keele, kultuuri ja hariduse säilimine

·         Presidendi otsevalimine rahva poolt

·         Seisan kohaliku elu edendamise- ja maaelu säilimise eest

·         Kõigile lastele lasteaiakoht kodu lähedal

·         Alghariduse ja põhihariduse  omandamine võimalikult kodu lähedal

·         Gümnaasiumihariduse  omandamine koduvallas

·         Arendada  KIK- i toel  vee- ja kanalisatsioonitaristut  Peipsi äärsetes valdades.

 

Kandidaat ROSIN, ÜLLE