EKRE 2021. aasta kongress

ROSIN, ÜLLE

Sündinud 8. oktoobril 1954. aastal Jõgevamaal, Mustvee vallas, Nõmme külas. Kogu minu senine elu on möödunud siin ja siia rajasin ka oma kodu. Kooliteed alustasin Kasepää 8-klassilises Koolis. 1973. a. lõpetasin Mustvee I Keskkooli.
1978. a. lõpetasin Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna.

Tegutsen aastast 1992 ettevõtjana ehitusvaldkonnas.

Alates 2000. a. kuulun Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.

Erakonna  juhatuse liige

ErakonnaTartu- ja Jõgevamaa ringkonna juhatuse liige

ErakonnaMustvee osakonna esimees.
Alates 2005. aastat olen osalenud  vallavolikogu töös

Hetkel Mustvee Vallavolikogu esimees.

Olen mitmendat koosseisu Tartu Maakohtu rahvakohtunik
Kuulun EELK Mustvee koguduse nõukogusse

SA Mustvee Tervis nõukogu esimees
Vabal ajal löön kaasa Kasepää Külaseltsi tegemistes.

Meeldib kasvatada omatarbeks aed- ja köögivilja.
Abielus, täiskasvanud tütre ema ja vanaema.

Mulle on tähtis:

·         Eesti keele, kultuuri ja hariduse säilimine

·         Migratsiooni kontrolli alla saamine

·         Presidendi otsevalimine rahva poolt

·         Seisan kohaliku elu edendamise- ja maaelu säilimise eest

·         Tagada kõigile lastele lasteaiakoht.

·         Algharidust ja põhiharidust saaks  omandada võimalikult kodu lähedal

·         Üldkeskharidust oleks võimalus omandada Vallas

·         Arendada  KIK- i toel  vee- ja kanalisatsioonitaristut  Peipsi äärsetes valdades.

Kandidaat ROSIN, ÜLLE