EKRE 2021. aasta kongress

TAMM, AARE

Olen 2019 a. valitud EKRE Tartu linna ringkonna juhatuse aseesimeheks, täna olen EKRE Tartu ringkonna jhatuse liige. EKRE Kongressil 2019. a. valitud EKRE volikogu liikmeks. Kuulun EKRE Kristlaste Ühendusse. Olen Tartu linnavolikogu rahanduskomisjoni liige. Tegelen ettevõtlusega, kuulun väikeettevõtete ja hooneühistute juhatusse. Olen rahvuslane, Tartu Rahu Põlistamise Seltsi liige. Koos Merike Lumiga juhatame Tartu EKRE ringkonna Vaba Vestluse Ümarlauda.Mina võitlen eestlaste ülemvõimu saavutamise ja igavese kestmajäämise nimel meile ainsal õigluse järgi kuuluval maalapil. Meie vanaisad sõdisid Vabadussõjas selle maa meile välja ja pärandasid meile, et me selle oma lastele edasi annaksime.  Ma ei ole pangale võlgu.

Kandidaat TAMM, AARE