EKRE 2023. aasta kongress

TÕNISSOO, VALDO

Olen elupõline Tallinlane, õppinud õigusteadust, tööstuse planeerimist, kaitsnud akadeemilise kraadi rahvusvaheliste suhete erialal.

Töötanud nii riiklikes kui ka eraettevõtetes juristi ja ökonomistina, teeninud korrakaitseorganite ridades, tegelenud majanduskuritegude uurimisiga. Elanud ja tegelenud välisriikides ettevõtlusega, osalenud rahvusvaheliste organisatsioonide töös.

Momendil teenin oma igapäevast leiba vabakutselise koolitajana - eksperdina õiguse, rahanduse ja rahvusvaheliste majandussuhete valdkonnas.

EKRE Lasnamäe osakonna liige olen alates aastast 2018, praeguse Tallinna Linnavolikogu koosseisu õiguskomisjoni erakonna fraktsiooni ekspert, eelmise kooseisu erakonna Lasnamäe osakonna aseesimees ja Ida-Tallinna Ringkonna juhatuse liige. Kandideerisin 2023.a-ta Riigikogu valimistel Valimisringkonnas nr.2 kuid ei osutunud valituks. Abielus,  nelja lapse isa. Oma töödes ja tegevustes olen  põhjalik, järjekindel  kuid  otsekohene.

Miks kandideerin Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikokku?!

Volikogu on kongresside vahelisel ajal erakonna kõrgeim organ, kes kontrollib kongressi otsuste elluviimist erakonna teiste organite, sh juhatuse poolt.

EKRE on rahvuslik konservatiivne erakond, kes peab edendama ja propageerima konservatiivset; sise-, majandus-, haridus-, kultuuri-, sotsiaal-, sisekaitse-, tervishoiu- ja välispoliitikat ideoloogilistel/maailmavaatelistel alustel. Et olla oma edaspidistes tegevustes edukamad, peame endi jaoks idioloogilise maailmavaate selgemalt piiritlema.

Erakonna volikogu liikmena, sooviksin/saaksin programmiliste eelnõude väljatöötamisel kaasa rääkida.

Kandidaat TÕNISSOO, VALDO