EKRE 2022. aasta kongress

TÕNISSOO, VALDO

Olen elupõline Tallinlane, õppinud õigusteadust, tööstuse planeerimist, kaitsnud akadeemilise kraadi rahvusvaheliste suhete erialal.

Töötanud nii riiklikes kui ka eraettevõtetes juristi ja ökonomistina, teeninud korrakaitseorganite ridades, tegelenud majanduskuritegude uurimisiga. Elanud ja tegelenud välisriikides ettevõtlusega, osalenud rahvusvaheliste organisatsioonide töös.

Momendil teenin oma igapäevast leiba vabakutselise eksperdina õiguse, rahanduse ja rahvusvaheliste majandussuhete valdkonnas.

EKRE Lasnamäe osakonna liige olen alates aastast 2018, praeguse Tallinna Linnavolikogu koosseisu õiguskomisjoni EKRE fraktsiooni ekspert, EKRE Lasnamäe osakonna aseesimees, EKRE majandustoimkonna liige.

Abielus,  nelja lapse isa. Oma töödes ja tegevustes olen  põhjalik, järjekindel  kuid  otsekohene.

       SEISAN AUSA JA ÕIGLASE ÕIGUSÜSTEEMI TAASLOOMISE EEST!

Miks kandideerin!

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Aukohus on erakondlikke erimeelsusi ja sisevaidlusi lahendav kohtumõistja ja lepitusorgan, kelle pädevuses on liikmete ja erakonna vahelised vaidlusküsimused, arusaamatused erakondliku koosmeele järgimises, põhikirja täitmise küsimused ja probleemistik, mis lähtuvad üksikliikme tegevusest väljaspool erakonda, kuid on siinjuures erakonna toimimist või au riivavad.

Erakondliku koosmeele täiendavaks/täpsemaks regulaatoriks (lisaks erakonna põhiväärtustele, põhikirjale ning programmile) peaks saama Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Eetikakoodeks.

Sooviksin selle dokumendi väljatöötamisel kaasa rääkida.

Kandidaat TÕNISSOO, VALDO