EKRE 2022. aasta kongress

TOOMLA, TÕNU

Tõnu Toomla sündinud 18.06.1972 a.

Kuulun EKRE Tartu ringkonda alates 2013 aastast. Lõpetanud olen Õigusinstituudi (praegune TÜ Õigusinstituut) kriminoloogia eriala.

Olin üks esimesi, kes võttis oma kohustuseks 1992 minna piirikaitsma, Remniku 6. Lend, 1.Kompanii ja hiljem Värska kordon.

Olen kuulunud ka Tartu ringkonna juhatusse ja erakonna aukohtusse.

Olen aktiivselt osavõtnud EKRE üritustelt ka väljaspool Tartut ( Valga, Rakvere, Tallinn ).

Olles elanud Norras ja Soomes, siis oman isiklikku kokkupuudet ka pagulasprobleemidega. Kuna olen töövõimetuspensionär, on mulle tähtsad ka sotsiaalküsimused ja töövõimereform.

Soovin kandideerida EKRE aukohtu liikmekohale.

 

Kandidaat TOOMLA, TÕNU