EKRE 2021. aasta kongress

TULVIK, ANDO

  Olen sündinud 1950.a. Raplamaal. Praegu elan Viljandimaal. Pean Mutijärve mahetalu. Abielus, tütre peres 3 last.Hariduselt jurist, lõpetasime TÜ Õigusteaduskonna 1977 aastal koos erakonnakaaslase Maido Pajoga. Ligi 10 aastat töötasin Tallinnas, 1986. aastast Viljandimaal, kuhu rajasin maakodu.
  Erakonnas Maaliidu loomisest alates 1989.a. Aktiivselt sekkusin erakonna töösse peale Juhan Aare avantüüri, kui  mitmed poliitilised jõud Rahvaliitu Eesti poliitiliselt maastikult kustutada üritasid. Ellu jäime!
  Hingelt olen nn. maailmaparandaja, tunnen end osana maarahvast. EKRE on ainus erakond, kes seisab Eesti rahva ja tema rahvusriigi sh. maaelu edasise arengu eest. Pean maaelu strateegiliselt tähtsaks, mida tõestas ka hiljutine pandeemia. Minu algatusel koostati esmalt juba 2015.a. riigikogu valimisteks EKRE põllumajanduse ja maaelu arendamise seisukohad, kuulun ka vastavasse toimkonda. Hetkel EKRE  Volikogu ning Järva-Viljandi ringkonna juhatuse liige. 1. veebruaril 2018 moodustasime Viljandi valla osakonna, mille esimees olen siiani.
 Volikogusse valimise korral tahan seista erakonnale oluliste väärtuste kõrval maaelu arengut puudutavate küsimuste lahendamise eest. Poliitiliseks eeskujuks on lp. Arnold Rüütli Eestile elatud elu.
Eesti maaelu eest! 

Kandidaat TULVIK, ANDO