EKRE 2024. aasta kongress

VAHER, KEN

Austatud erakonna liikmed

Mul on suur au esitleda ennast Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liikme kandidaadina. Olen EKRE Tori valla osakonna esimees ja EKRE Pärnumaa ringkonna juhatuse liige. Erakonna eesmärkide ja väärtuste edendamine on minu jaoks olnud oluline.

Igapäevaselt töötan Pärnu Linnavalitsuse allasutuse Pärnu Haldusteenused juhatajana. Varasemalt olen töötanud erinevatel ametikohtadel sisejulgeoleku valdkonnas, sealhulgas keskkriminaalpolitsei isikukaitse büroos presidendi ihukaitsjana, PPA relvastuse valdkonna juhina ning sisejulgeoleku koolitajana. Vabatahtlikus töös panustan EELK Otepää Maarja koguduse juhatuse ja nõukogu liikmena ning aktiivselt tegutsen Kaitseliidus. Lisaks tegelen laskespordiga. Kõrghariduse olen omandanud Sisekaitseakateemias ning hetkel jätkan õpinguid Sisejulgeoleku Instituudi magistriõppes. 

Kandideerin juhatuse liikmeks, sest usun kindlalt erakonna väärtustesse ja missiooni. Soovin anda omapoolse panuse konservatiivse visiooni ja erakonna eesmärkide elluviimiseks ning tegevussuundade kujundamisse. Minu senine kogemus ja ühiskondlik tegevus on mind täiendanud oskuste ning teadmistega, mis on olulised meie erakonna edasiseks arenguks.

Minu eesmärgiks on aidata kaasa EKRE tugevdamisele ja laienemisele, tuues kaasa värskeid ideid ning lahendusi. Soovin töötada selle nimel, et meie erakond oleks veelgi nähtavam ja mõjukam, nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Usun, et suudan oma pühendumuse ja töökusega aidata EKRE-l saavutada uusi eesmärke ning pakkuda paremaid võimalusi meie liikmetele ja toetajatele.

 

Heade soovidega,

Ken Vaher

Kandidaat VAHER, KEN