EKRE 2021. aasta kongress

VALGE, JAAK

Poliitik ja ajaloolane, PhD, Riigikogu liige ja Tartu Ülikooli kaasprofessor
Olen alati olnud rahvuslane, tegutsenud Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei, hiljem Eesti Rahvusliku Liikumise ridades ning enne EKREga liitumist üksikvõitlejana. Käsitlen Riigikogu liikmeks olemist võimalusena tegeleda poliitikaga laiemalt. Ma usun, et ma ei eputa üleliia, kui väidan, et olen olnud meie erakonna üks eestkõnelejaid haridus- ja teaduspoliitika, rahvastikupoliitika ja demokraatia teemadel. Olen Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees. Viimasel aastal olen olnud eneselegi ootamatult ka üks erakonna suurimaid rahalisi toetajaid.    
   Arvan, et saaksin erakonna juhatuses kasulik olla eelkõige ideoloogi ja strateegina. EKRE on meie poliitilisel maastikul ainus rahvuskonservatiivne erakond, seega vastutame terve Eesti rahvuskonservatiivse aate- ja poliitikasuuna eest. Me ei saa endale lubada mandumist "tavaliseks", madalalt intriigitsevaks, pisikeste ja egoistlike eesmärkidega parlamendierakonnaks.
   Me vajame aktiivkaitset läänemaailma haaranud vasakliberaalsete ogaruste ja rahvusi ning demokraatiat lämmatava globalismi eest, aga ka poliitilist murrangut. See pole võimalik ilma olulise toetuse kasvuta, mis eeldab omakorda tarka planeerimist. 
  EKRE juhid on saatnud korda ime: loonud ja kujundanud lühikese ajaga ühtse suure poolehoiuga võimsa väärtuspõhise erakonna. Kuid meie toetusel on veel tugev kasvupotentsiaal. Selle realiseerimiseks peame mu arvates veel selgemalt jälgima oma poliitilisi eelistusi, keskendudes rahvusriigi, demokraatia ja kodanikuvabaduste kaitsele, nüüdses olukorras aga nõudma eelkõige immigratsiooni reguleerimist, mille suuremahuline jätkumine nullistaks meie senised saavutused. Me ei tohi silmist lasta oma suurt eesmärki - põhiseaduse muutmist nii, et kodanikel oleks õigus algatada siduvaid rahvahääletusi. Erakonna juhtimine võiks olla laiapõhjalisem ja EKRE fraktsiooni ning terve erakonna tegevus veel täpsemalt fokusseeritud. Vajame liitlasi, tihedat koostööd SAPTKga tuleb jätkata. Teel oma eesmärkide poole peaksime olema põhimõttekindlad ja eestlaslikult jonnakad. Me ei lase endale ette kirjutada, kuidas me millestki räägime, aga peame oma põhimõtteid selgitades jääma konservatiivselt soliidseks.
     Erakonna juhatusse valituna kavatsen neid põhimõtteid hoida ja edendada.
ON OK VALIDA VALGE!

 

Kandidaat VALGE, JAAK