VALGE, JAAK

Kandidaadi VALGE, JAAK pilt
Poliitik ja ajaloolane, PhD, Riigikogu liige ja Tartu Ülikooli õppejõud

Olen rahvuslikku poliitikat alati oma pea ja sulega toetanud, kunagi Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Parteis, hiljem Eesti Rahvusliku Liikumise juhatuse liikmena. Viimasel aastal on mu põhiaeg läinud parlamenditööle. Ma usun, et ma ei eputa üleliia, kui väidan, et olen olnud meie erakonna üks eestkõnelejaid kõrgharidus- ja teaduspoliitika, rahvastikupoliitika ja demokraatia teemadel. Parlamendipoliitika on kohati väga kurnav: ma olen varasemas elus end kujundanud tulemuspõhiseks, seega harjunud, et sellest, kuipalju ise jaksad teha, sõltub ka tulemus. Parlamendis see paraku nii ei ole, arvestada tuleb peale selle veel tuhande pisiasjaga, mis sinu tööst ei sõltu, nagu isiklikud sümpaatiad, parasjagu vahetatavate vorstide jämedus, ajaaken ja nii edasi. Kõik sisulised eeldused tulemuseks võivad olemas olla, aga ikka sumpad nagu soos.

Ma usun, et saan erakonnale kasulik olla eelkõige ideoloogi ja strateegilise planeerijana. Arvan, et meil on neid kvaliteete vaja. EKRE on meie poliitilisel maastikul ainus rahvuskonservatiivne erakond, seega vastutame kogu Eesti rahvuskonservatiivse aate- ja poliitikasuuna eest. Me ei tohi lubada endale degenereerumist "tavaliseks", madalalt intriigitsevaks, pisikeste eesmärkidega parlamendierakonnaks. Eesti vajab mitte ainult aktiivkaitset maailma haaranud vasakliberaalsete totruste eest, vaid ka poliitilist murrangut. Seda pole võimalik saavutada ilma olulise toetuse kasvuta, mis eeldab omakorda tarka planeerimist. EKRE toetusel on kasvupotentsiaal olemas ja kui meie ühiskonnale tagada võimalus otsustada ise, mitte lasta end suunata Brüsseli ja kohalikel bürokraatidel, valitakse rahvuskonservatiivsed väärtused.

On OK valida Valge!