EKRE 2024. aasta kongress

 

PÄEVAKORD

EKRE kongress toimub 16. juunil 2024 Jõhvi kontserdimajas.

10.00-11.00 Delegaatide ja külaliste registreerimine
11.00-11.10 Kongressi avamine (lipud, hümn)
11.10-11.15 Kongressi juhatuse valimine
11.15-11.25 Kongressi päevakorra ja töökomisjonide kinnitamine (sekretariaat, mandaatkomisjon, häältelugemiskomisjon, ja redaktsioonikomisjon)
11.25-11.30 Erakonna auesimehe president Arnold Rüütli tervitus
11.30-11.35 Mandaatkomisjoni aruanne
11.35-12.00 Erakonna esimehe Martin Helme kõne kongressile
12.00-12.15 Erakonna esimehe kandidaadi Silver Kuusiku sõnavõtt
12.15-12.30 Erakonna volikogu esimehe Mart Kallase sõnavõtt
12.30-12.50 Põhikirja muudatuste tutvustamine ja hääletamine
12.50-13.05 Fraktsiooni poliitiline aruanne – Siim Pohlak
13.05-13.20 Europarlamendi saadiku Jaak Madisoni sõnavõtt
13.20-13.35 Aruanne erakonna juhatuse tegevusest – Mart Helme
13.35-13.40 Esimeeste ja aseesimeeste kandidaatide esitlemine
13.40-13.45 Esimehe ja aseesimeeste valimine
13.45-14.30 Lõuna
14.30-14.35 Revisjonikomisjoni aruanne
14.35-14.40 Esimehe ja aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine
14.40-14.45 Juhatuse kandidaatide esitlemine
14.45-15.00 Juhatuse valimine
15.00-15.10 Kongressi pöördumine ja hääletamine
15.10-15.40 Registreeritud sõnavõtud (SÄ, Naisteorganisatsioon, Kristlaste Ühendus)
15.40-15.45 Juhatuse valimise tulemuste kinnitamine
15.45-15.50 Volikogu ja aukohtu kandidaatide esitlemine
15.50-16.00 Volikogu ja aukohtu valimine
16.00-16.45 Kohvipaus
16.45-17.00 Erakonna liikmete tunnustamine
17.00-17.30 Registreeritud sõnavõtud
17.30-17.35 Volikogu ja aukohtu valimistulemuste kinnitamine
17.35-17.40 Kongressi lõpetamine