EKRE 2022. aasta kongress

PÄEVAKORD

EKRE kongress toimub 9. aprillil 2022.

10.00-11.00 Delegaatide ja külaliste registreerimine
11.00-11.10 Kongressi avamine (lipud, hümn)
11.10-11.15 Kongressi juhatuse valimine
11.15-11.25 Kongressi päevakorra ja töökomisjonide kinnitamine (sekretariaat, mandaatkomisjon, häältelugemiskomisjon, ja redaktsioonikomisjon)
11.25-11.30 Erakonna auesimehe president Arnold Rüütli tervitus
11.30-11.35 Mandaatkomisjoni aruanne
11.35-12.00 Erakonna esimehe Martin Helme kõne kongressile
12.00-12.15 Erakonna volikogu esimehe Evelin Poolametsa sõnavõtt
12.15-12.30 Fraktsiooni esimehe Henn Põlluaasa sõnavõtt
12.30-12.45 Europarlamendi saadiku Jaak Madisoni sõnavõtt
12.45-13.00 Aruanne erakonna juhatuse tegevusest – Siim Pohlak
13.00-13.05 Revisjonikomisjoni aruanne
13.05-13.10 Esimeeste ja aseesimeeste kandidaatide esitlemine
13.10-13.20 Esimehe ja aseesimeeste valimine
13.20-14.20 Lõuna
14.20-14.25 Esimehe ja aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine
14.25-14.30 Juhatuse kandidaatide esitlemine
14.30-14.45 Juhatuse valimine
14.45-15.05 EKRE 10!
15.05-15.15 Kongressi pöördumine ja hääletamine
15.15-15.35 Registreeritud sõnavõtud (SÄ, Naisteorganisatsioon, Kristlaste Ühendus, toimkonnad)
15.35-15.40 Juhatuse valimise tulemuste kinnitamine
15.40-15.45 Volikogu ja aukohtu kandidaatide esitlemine
15.45-16.05 Volikogu ja aukohtu valimine
16.05-16.30 Kohvipaus
16.30-16.50 Erakonna liikmete tunnustamine
16.50-17.20 Registreeritud sõnavõtud
17.20-17.30 Volikogu ja revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine
17.30-17.35 Kongressi lõpetamine